Specialviden om serverrum og datacentre

Det er ikke tit, du opbygger et nyt serverrum. Derfor har din virksomhed ikke den nyeste specialviden om opgaven. Inservio har bygget mere end 250 serverrum og datacentre

 • Inservio har massiv erfaring med både store og små løsninger
 • Inservio rådgiver efter de mest sikre og anerkendte standarder
 • Inservio deltager i alle dele af projektet – uden skjulte omkostninger
 • Inservio tager ansvaret for hele planlægningen og opbygningen af dit serverrum eller datacenter

signature

CHRISTIAN LAURSEN, DATACENTER SPECIALIST


Scroll ned og se mere

Rådgivning og design

Inservio kan tilbyde en bred palet af forskellige ydelser, som kan tilpasses de individuelle behov, vores kunder har.

Vores position som specialist på området er rigeligt dokumenteret i et stort antal færdige serverrumsløsninger for små og store danske virksomheder. Og Inservio står fortsat til rådighed for både små og store opgaver, hvad enten du skal bygge helt nyt eller om du bare vil have en kritisk og kvalificeret gennemgang af dine faciliteter. Vi leverer analyser af det eksisterende materiel og rådgiver om forbedringer, forøgelser af kapacitet eller nybyggeri.

I kraft af vores kompetencer inden for alle opgaver i forbindelse med datacentre kan vi tilbyde et komplet procesforløb eller udvalgte enkeltelementer – det er dig og dine behov som er afgørende…

Design og risikoanalyse

Hvor er det mest fordelagtigt at placere det nye serverrum, og hvordan indretter du dit serverrum bedst, sikrest og mest effektivt? Inservio har stor erfaring i at “se mulighederne” inden for de rammer, der bliver stillet til rådighed. Det drejer sig bl.a. om:

 • Kravspecifikation
 • Risikovurdering
 • Placering og certificering
 • Audit (uvildig teknisk gennemgang af serverrum eller datacenter)

Udbud og licitation

Vi kan hjælpe dig med at skrive specifikationen til hele den nye infrastruktur og udfærdige præcise udbudsspecifikationer i henhold til dansk og europæisk tilbudslovgivning. Det gælder:

 • EU-licitation
 • Offentligt udbud
 • Underhåndsbud

Desuden kan vi sammen med dig finde de bedste leverandører og sende udbuddet i licitation.

Tilbudsbehandling og leverandørvalg

Når alle tilbud er modtaget, hjælper vi med at gennemlæse, sammenligne og sammen med dig udvælge de rigtige tilbud til en nærmere gennemgang. Efterfølgende bistår vi med processen omkring:

 • Leverandørudvælgelse
 • Forhandling
 • Indgåelse af kontrakter

Bygning af datacenter

Når kontraktforhandlinger er afsluttet, og aftalen baseres på faste priser og leveringstider, kan Inservio overtage projektledelsen omkring hele bygningen af dit nye serverrum.

Vi koordinerer byggemøder og tidsplaner, følger op på leverancer, sikrer kvaliteten i de leverede ydelser og sørger for, at de økonomiske budgetter og tidsplaner overholdes.

 

Test, dokumentation og afleveringsforretning

Når serverrummet er færdigmonteret, bistår Inservio med at udfærdige testspecifikationer og gennemføre de fysiske tests sammen med leverandørerne.

Endvidere sørger vi for at samle den nødvendige dokumentation og for at gennemfører en officiel afleveringsforretning.

 

Opfølgning og mangeludbedring

Hvis der, som følge af testresultater eller under afleveringsforretningen, findes mangler eller andre forhold, som skal bringes i orden, tilbyder Inservio også her at følge alle løse ender helt til dørs.

Vi sørger for, at dit nye serverrum er helt færdigt, så du kan føle dig tryg og sikker på, at dit IT-udstyr er sikret de bedst mulige forhold.

Rådgivning og design

Design og
risikoanalyse
Udbud og
licitation
Tilbudsbehandling og
leverandørvalg
Bygning af
datacenter
Test, dokumentation og
afleveringsforretning
Opfølgning og
mangeludbedring

Projektstyring og totalentreprise

I forlængelse af vores rådgivning, tilbyder Inservio at hjælpe med at finde de rigtige leverandører og materialer – eller vi kan overtage ansvaret og levere et nøglefærdigt serverrum – til fast pris og tidspunkt.

Inservio kan levere en basisrådgivning omkring det rigtige design, dimensionering og komponenter til dit serverrum. Vi kender også de bedste leverandører. Vi er uafhængige, så vi vælger altid de leverandører, som har det bedste tilbud eller produkt til en enkelte opgave.

Inservio laver gerne et fast tilbud på en helt færdig løsning – et nøglefærdigt projekt, hvor vi påtager os hele opgaven fra start til slut. Denne del vil typisk foregå i samarbejde med en finansiel partner.

Vi aftaler en dato hvor du kan “flytte ind” i de nye faciliteter, og så klarer Inservio resten – lige fra design, tegningsmateriale, om- og tilbygninger til udstyr, installation, test, afleveringsforretning og økonomistyring. Vores koncept omfatter også den efterfølgende vedligeholdelse og service på de leverede anlæg.

Orienteringsmøde om design

Første trin i processen er et orienteringsmøde, hvor både kunden og Inservio redegør for tanker og muligheder. Der foretages en fysisk gennemgang af eksisterende serverrum og eventuel ny placering. Det er vigtigt, at eventuelle præferencer inden for udstyr fastlægges og afklares, således at der kan sammensættes et retvisende budget. Man kan sige, at det her overordnet handler om ønsker, behov, muligheder og fremtiden for det fysiske serverrum.

Budgetforslag og aftale/kontrakt

Resultatet af dette første møde vil blive et kort oplæg med beskrivelser af de enkelte indsatsområder med tilhørende overordnet budget. Dette overordnede oplæg er uforpligtende for begge parter.

Når vi sammen har skabt overblik over udfordringer og muligheder, definerer vi vores samarbejde i en kontrakt. Her fastsætter vi aftalerne om leverancens indhold og de økonomiske forhold samt dato for overlevering, og kunden skal herefter blot deltage i de løbende statusmøder, mens vi gør opgaven færdig.

Først efter indgåelse af denne kontrakt kan Inservio udlevere tekniske beskrivelser, tegninger, komponentvalg og endelige tidsplaner.

 

Prioriteringer og tidsplan

Det næste trin tages, når det overordnede budget er godkendt, og der er taget stilling til prioriteringer og tidshorisonter. Der afholdes et møde, hvor hver enkelt delprojekt gennemgås, og der indsamles mere præcise fakta omkring de fysiske forhold, herunder placering af de enkelte komponenter inde og ude inkl. føringsveje.

Resultatet af dette møde vil være en detaljebeskrivelse af de enkelte arbejdsområder, plantegning i 2D af serverrum med placering af de enkelte komponenter, præcist budget samt overordnet tidsplan.

Projektering

Når kontrakten er underskrevet, omsætter Inservio den endelige designaftale til målfast tegningsmateriale i 2D eller 3D, hvor alle projektets del-opgaver er inkluderet:

 • Dimensionering
 • Endelig placering af komponenter
 • Detailtidsplan

Arbejdet igangsættes

Efter godkendt projektering samles parterne for at lave en gennemgang af leveringsplanerne for de enkelte komponenter i projektet samt koordinering med eksterne leverandører – herunder bygningshåndværkere, arkitekter og ingeniører. Inservio tager den daglige styring af alt arbejde med relation til datacentret.

Inservio styrer projektet i hus

Inservio styrer projektet i hus, så kundens kontaktperson bliver aflastet mest muligt i forbindelse med serverrumsprojektet – og det er faktisk en af fordelene ved at entrere med Inservio. Projektet overleveres på aftalte dato og til aftalte pris.

Projektstyring og totalentreprise

Orienteringsmøde
om design
Budgetforslag og aftale/kontrakt
Prioriteringer
og tidsplan
Projektering
Arbejdet
igangsættes
Inservio styrer
projektet i hus
Søndagsavisen
BoConcept
Rema 1000
Thansen.dk
Ritzau
Post
Danmark Sygeforsikring

Erfaring og specialviden

Der findes ingen overordnede standarder for alle de områder, som indgår i opbygningen af et serverrum. Derfor er Inservios erfaring og specialviden en afgørende fordel for dit projekt.

Inservio benytter anerkendte certificeringer og best practice, når vi opbygger dit datacenter eller serverrum. Vores rådgivning baserer sig både på den bedste uddannelse og de mest indgående erfaringer. Vi er ikke fejlfri – men vi begår aldrig en fejl to gange. Vores kunders fordel er de fejl, vi begik for mange år siden – som du er sikker på, at vi undgår denne gang.

Vores kunder og leverandører ved noget om IT, om strøm, om køling, om sikkerhed, og så videre. Men ingen af dem ved så meget som os om, hvordan de mange forskellige områder spiller sammen i et sikkert, effektivt og velfungerende serverrum.

Ingen kæde er stærkere end det svageste led – Inservio sikrer, at dit datacenters svageste led er stærkere end de fleste.

Rådgivning og projektledelse

Strategisk analyse

Kravspecifikation og Tier Level

Risikivurdering & audit

Design & indretning

Strøm & nødstrøm

Sikkerhed

Køling

Teknisk overvågning

Hvad kan jeg hjælpe med

Inservio er altid parat til at hjælpe med dit serverrum eller datacenter

Hvad enten det drejer sig om rådgivning, totalentreprise eller bare noget der undrer dig i serverrummet: Inservios Christian Laursen er klar til at stille sin specialviden til rådighed. Ring eller skriv, så vurderer Christian Laursen, om I skal tale videre i telefonen eller aftale et møde – eller om han kan maile dig svaret med det samme som en service.

Kontakt Christian Laursen på 70 266 330 eller send en mail:


Mød Inservio på Linkedin
Kontakt mig nu på
70 266 330 eller send os en mail:
Fieldset